ข่าวประชาสัมพันธ์

Admin

พฤศจิกายน 10, 2021

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน ให้บุคลากรโรงพยาบาลปทุมธานี​

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน​ ให้บุคลากรโรงพยาบาลปทุมธานี​ อายุต่ำกว่า​ 40 ปี​

Admin

ตุลาคม 5, 2021

โครงการ​ “7 สัปดาห์​ สู่สุขภาพดี​ ที่ยั่งยืน” สัปดาห์ที่​ 7

โครงการ​ “7 สัปดาห์​ สู่สุขภาพดี​ ที่ยั่งยืน” สัปดาห์ที่​ 7 (วันที่​ 1​ ก.ค.​2564)

Admin

กรกฎาคม 5, 2021

โครงการ​ “7 สัปดาห์สู่สุขภาพดี​ ที่ยั่งยืน” สัปดาห์ที่​ 6​

โครงการ​ “7 สัปดาห์สู่สุขภาพดี​ ที่ยั่งยืน” สัปดาห์ที่​ 6​ (วันที่​ 24 มิ.ย.64)

Admin

กรกฎาคม 5, 2021

“7 Weeks​ สู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน” สัปดาห์ที่​ 4

สัปดาห์นี้เราได้ความรู้เรื่องการรับประทานผลไม้ที่เหมาะสมกับตัวเรา​ และความรู้เรื่องการบริหารร่างกายระหว่างทำงานเพื่อป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรม

Admin

มิถุนายน 14, 2021

โครงการ “7 สัปดาห์สู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน”

จัดทำโดยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ถึง 1 กรกฎาคม 2564

Admin

พฤษภาคม 31, 2021

เก็บตัวอย่างฝุ่นตะกั่วบนพื้นผิว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม 5 แห่ง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลปทุมธานี เทศบาลตำบล รพสต. ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับศูนย์ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

Admin

มีนาคม 29, 2021

รับการเยี่ยมติดตามให้คำแนะนำและประเมินการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19

โรงพยาบาลปทุมธานี ได้รับการเยี่ยมติดตามให้คำแนะนำและประเมินการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19

Admin

มีนาคม 24, 2021

กิจกรรมตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

เน้นการให้บริการแบบ One stop service ในวิถี New normal ระหว่างเดือนมกราคม -ตุลาคม 2564

Admin

มีนาคม 6, 2021